Endelig aftale mellem DASU og DKF

Der er ingen tvivl om, at DASUs regler ikke som udgangspunkt giver plads til konkurrerende organisationer, men der er alligevel indgået en aftale mellem H.L. Kart Racing (og/eller DKF…) som gør det muligt for DASU medlemmer, at deltage i de 8 Rotax Max Challenge løb for Rotax Mini, Junior, Senior og DD2 i 2012.

I praksis betyder det to ting:

1. Kørere, der kun ønsker at deltage i Rotax arrangeret af DKF, og kun vil have en DKF licens, vil ikke kunne træne eller deltage i løb sammen med kørere med DASU licens – og vil derfor i praksis kun kunne køre i klubber der ikke er medlem af DASU – eller på baner, hvor DKF har lejet sig ind på banen for et lukket arrangement.

2. Kørere der ønsker at træne eller køre løb arrangeret af begge forbund kan gøre dette ved at tegne både DASU licens og DKF licens OG undlade at deltage i andre DKF arrangementer end de 8 RMC løb, for de 4 Rotax klasser, der er indgået aftale om.

Her er teksten fra den e-mail, DASU har sendt ud:

DASU og andre organisationer

DASU’s bestyrelse ønsker hermed at bringe klarhed over, hvilke regler der gælder for DASU’s klubber, kørere og officials i forbindelse med træning og løb arrangeret af DASU eller af andre motorsportsorganisationer.

Det skal understreges, at DASU’s forsikringer kun gælder, når træning eller løb er arrangeret af en af DASU’s klubber og godkendt af DASU.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for klubber, klubbernes officials samt for indehavere af DASU-kørerlicens.

Med venlig hilsen

DASU’s bestyrelse

Klubber, baner og officials
En klub, der er medlem af DASU, kan ikke samtidig være medlem af en anden motorsportsorganisation.

En klub, der er medlem af DASU, kan ikke organisere løb eller træning for en anden organisation uden for DASU eller for medlemmer af en anden organisation.

En klub, der er medlem af DASU, kan ikke afvikle træning for kørere, der ikke er i besiddelse af en gyldig DASU-kørerlicens.

På banen kan der afvikles træning for kørere med DASU-kørerlicens og for kørere uden, men denne træning opdeles i intervaller, så der er en skarp opdeling mellem træning for kørere med DASU-kørerlicens og kørere, der ikke har DASU-kørerlicens.

En DASU-løbsleder eller -træningsleder kan under sådanne blandede træninger ikke være i funktion under træningen for kørere uden DASU-kørerlicens.

En klub kan leje sin bane ud til en organisation uden for DASU.

En klub der overvejer at udleje sit baneanlæg til en organisation uden for DASU skal være opmærksom på, at banecertifikatet kun gælder til DASU-godkendte løb og træninger, at DASU’s forsikringer for kørere og officials samt ansvarsforsikring ikke vil være i kraft og at DASU’s øvrige serviceapparat ikke kan benyttes.


Kørere
Kørere med DASU-kørerlicens kan ikke træne eller deltage i løbsarrangementer, hvor der deltager kørere, der ikke er i besiddelse af en gyldig DASU-kørerlicens.

Kørere med DASU-kørerlicens kan godt træne på samme bane og samme dag som kørere, der ikke har DASU-kørerlicens. Dog skal der under sådanne blandede træninger være en skarp opdeling mellem DASU-organiseret træning og øvrig træning.

Indehavere af DASU-kørerlicens må ikke køre på banen samtidig med kørere uden DASU-licens.

DASU’s bestyrelse har dog besluttet ikke at straffe indehavere af en DASU-kørerlicens, der deltager i en anden organisations arrangementer.

Det er altså muligt at deltage i for eksempel Rotax Max Challenge-serien i 2012 uden risiko for at få inddraget sin DASU-kørerlicens.

Vær opmærksom på, at DASU’s forsikringer ikke gælder under arrangementer, der ikke er godkendt af DASU og som afvikles af andre organisationer.

Kun en DASU-kørerlicens giver ret til at deltage i træning og løb arrangeret af en af DASU’s klubber. En kørerlicens fra en anden organisation giver ikke ret til at deltage i træning og løb i DASU-regi.

Der er med H.L. Kart Racing kun indgået aftale om de 8 Rotax Max Challenge løb i 2012 og kun for deltagelse i de af DASU godkendte 4 Rotax-klasser (DD2, Senior, Junior og Mini). Disse 8 løb optages på DASU’s kalender. Dansk Kart Forbund kan ikke afholde arrangementer, hvor DASU klasser indgår.

Alle andre arrangementer, som måtte blive udbudt af Dansk Kart Forbund, er ikke indeholdt i aftalen, og indehavere af en DASU-kørerlicens kan ikke lovligt deltage i disse.

Lad os håbe, at denne aftale kan give lidt ro om 2012 sæsonen – og så må vi se, hvad der sker til 2013 – jeg er sikker på, at det sidste ord i denne sag ikke er sagt endnu.

Scroll til toppen