Hvad er fremtiden for Dansk Karting?

Der bliver snakket meget om konkrete problemer i dansk karting – dårlige/forkerte dæk, uklare regler omkring motorer, dårlige baneanlæg, mangel på kvalificerede officials osv. Som relativt ny indenfor sporten er indtrykket at der mangler langsigtede visioner og planer for sportens fremtid. Eller også mangler visionerne og planerne at blive kommunikeret tydligt til de aktive udøvere. Kan det lade sig gøre, at få en seriøs offentlig debat om fremtiden for sporten?

Tager man et hurtigt kig på debatten på karting.dk kan man let få det indtryk, at kartingsporten ikke er andet end brok og bøvl. Det er en skam, for det er absolut ikke det indtryk man får når man færdes på banerne og deltager i løbene. Selvfølgelig er der også problemer, brok og bøvl ved løbene – men så prøv at deltage i en fodboldkamp og læg mærke til, hvor mange skældud dommerne må lægge ører til der.

Det at der også er problemer i andre sportsgrene skal naturligvis ikke afholde nogen fra at gøre noget ved problemerne i kartingsporten. Personligt synes jeg, at det man som menig udøver i kartingsporten savner mest, er:

  1. Mere fyldestgørende information fra KU om de beslutninger, der bliver taget. Det gælder både mængden af information i de udsendte referater, og information om baggrunden for beslutningerne. Den nye DASU hjemmeside ser ud til at kunne blive en god platform for kommunikationen, og der er da også allerede taget skridt i den rigtige retning.
  2. Mere åben dialog med udøverne om fremtiden for de forskellige klasser, og for sporten som helhed.
  3. Mere information og offentlig debat om de overordnede planer og visioner for sporten.
  4. Større overordnet indsats for at skabe mere medieinteresse for sporten, så de økonomiske vilkår for udøverne kan blive forbedret.

Jeg er helt sikker på, at andre vil kunne tilføje mange andre ting til listen, og der er også masser af muligheder for at gøre noget. Det helt store problem er nok: Hvem skal gøre alt arbejdet?

Tordensskjolds soldater
Det er i kartingsporten som i så mange andre dele af samfundet “Tordenskjolds utrættelige, engagerede og uselviske soldater”, der trækker læsset igen og igen. Et af de største problemer i kartingsporten – og i det danske samfund i det hele taget – er at der bliver stadig færre af disse soldater.

Specielt for kartingsporten er det, at udøverne skal bruge meget tid på at skaffe penge til at udøve deres sport – der kan trods alt købes mange badmintonketjere eller fodboldstøvler selv for et Formel Junior budget. Det gør det svært for de aktive at bidrage væsentligt til løsning af de opgaver, der trænger sig på.

Økonomi er en afgørende faktor
Økonomi er en afgørende succesfaktor i en sport som karting. Det gælder både succes for de enkelte udøvere og for sporten som helhed. Hvis kartingsporten skal have bedre vilkår i et lille land som Danmark, er det nødvendigt at skabe et bedre økonomisk fundament for sporten.

Så vidt jeg ved er der et sted mellem 1.000 og 2.000 aktive gokartkørere i DASU regi. Hertil kommer ungdomsskolekørere, og et stigende antal kørere, der dyrker sporten i udlejningskarts. Der er 11 DASU godkendte baner og ca. 23 gokartforhandlere registreret i forhandlerforeningen. Med lidt hurtig hovedregning, virker det som en svær opgave for både klubber og forhandlere, at få en fornuftig forretning ud af sporten.

Større medieinteresse er måske en af nøglerne til fremskridt
Uden at have det store kendskab til dansk banesport, vil jeg påstå at medieinteressen for DTC har været stærkt medvirkende til den fremgang, der har været i den løbsserie de senere år. Peugeot Super Kart er et rigtig godt initiativ, og sidste års transmissioner på DK4 var også en utrolig positiv oplevelse. Det er en skam, at der ikke kunne skabes endnu større interesse for løbsserien i 2005. Det er også en skam, at den ellers udmærkede hjemmeside kun er nødtørftigt opdateret.

Kartingsporten har på mange måder et “godt produkt at sælge” til medierne og den brede offentlighed. Der er masser af spænding og action over et gokartløb – hvis der er nok deltagere, hvis rammerne er i orden og hvis tilskuerne kender noget til sporten og til udøverne.

Måske var det en idé at samle alle Tordensskjolds soldater – og måske nogle nye engagerede mennesker med de rigtige kvalifikationer – til at planlægge, hvordan der i 2006 eller 2007 kunne skabes en rigtig attraktiv løbsserie på dansk grund. Og ikke mindst, hvordan der kunne skabes bred offentlig interesse – og dermed også medieinteresse – for løbsserien?

Hvis det kunne lykkedes, ville den større interesse for sporten måske udmønte sig i lettere adgang til sponsorstøtte og flere aktive udøvere, til glæde for både sporten, klubberne og forhandlerne.

Hvad mener du om fremtiden for Dansk Karting?
Nu er jeg jo selv en af dem, der har så travlt, at jeg kun sjældent har tid til at hjælpe til med arrangementer i klubben, og jeg ved heller ikke særlig meget om de initiativer, der allerede er i gang. Jeg vil derfor meget gerne høre din mening om fremtiden for Dansk Karting. Det gælder både, hvis du er en af Tordensskjolds soldater, og du vil fortælle om nogle af de spændende initiativer, der er i gang, og hvis du er en udøver, der har en mening om en bestemt klasse eller sporten som helhed.

Send mig bare en mail på info@gokartweb.dk med dine kommentarer. Hvis der kommer tilbagemeldinger nok vil jeg gøre en større indsats for at få gang i en seriøs offentlig debat om fremtiden for Dansk Karting.

Scroll til toppen