Svære vilkår for Dansk Gokart

Det har været nogle hårde år for gokartsporten, med faldende deltagertal både nationalt og internationalt. Når aktørerne i et lille land som Danmark tilmed ikke kan enes om strategien for sporten, så bliver det endnu sværere.

Peter Dyhr og Sara Skinderholm, trådte ind i Karting Udvalget (KU) i april 2012, i forbindelse med at Edward Madsen og Peter Thornemann forlod udvalget.

Det nye Karting Udvalg lavede i juni 2012 et oplæg til ny struktur for 2013, som efterfølgende er blevet diskuteret med klubber og forhandlere på et antal møder.

Hvis du ikke har set oplægget endnu, så kan du downloade det her

På det seneste ‘kalendermøde’ med klubberne den 12. september, var det KU’s mål at få alle de planlagte løbsweekender aftalt, med udgangspunkt i det oplægget fra KU, som i mellemtiden var blevet yderligere konkretiseret.

Du kan læse KUs konkrete forslag til løbsafvikling og kalender for 2013 her

Desværre var der ikke enighed blandt klubberne

Det lykkedes imidlertid ikke på mødet at nå til enighed, da Grindsted Gokart Klub meddelte at deres løbskalender for 2013 allerede var lagt fast, og Vojens Karting Klub kun var interesseret i at deltage i den planlagte DASU Cup, hvis der kunne gennemføres ændringer i reglementet.

Thy Motorsport Karting kunne ikke deltage på mødet, men har efterfølgende meldt tilbage, at de gerne vil bakke op om en DASU Cup løbsserie, ligesom Søndersø Karting Klub har meldt tilbage, at de også gerne vil bakke op, selvom de hellere ser at der findes en anden bane, hvor faciliteterne og banens størrelse er mere egnet – især af hensyn til de mange kørere i KZ2 klassen.

Du kan læse opfølgning fra mødet her på dasu.dk

Nye medlemmer – og ny formand – af KU skal findes den 18. og 19. september

Peter Dyhr og Sara Skinderholm blev i april udpeget af DASUs bestyrelse, og de har begge meldt ud, at de ikke er interesserede i at fortsætte arbejdet i KU. Jan Stentoft har på grund af sygdom indtil nu ikke deltaget i KU arbejdet, så der skal formentlig findes mindst 3 nye medlemmer til udvalget.

Klubberne i hhv. Øst og Vest skal i dag og i morgen opstille deres kandidater til KU, hvorefter det nye KU skal gøre arbejdet med klassestruktur og løbskalender for 2013 færdigt. En del af dette arbejde er naturligvis også at fortsætte dialogen med Dansk Kart Forbund om samarbejdet mellem DASU og Rotax klasserne.

Opfordring til klubber, DASU og kørerne:

Når (hvis) I sammensætter et nyt Karting Udvalg, så giv dem mandat til at træffe beslutninger, og bak op om de beslutninger de træffer, også selvom I ikke er 100% enige

Der er rigtig mange særinteresser hos de forskellige aktører i gokartsporten – lige fra de enkelte kørere og deres forældre til klubledere, forhandlere, mekanikere, officials m.fl.

Det er derfor også en stor opgave for KU at gøre alle aktører glade – og det kan helt sikkert aldrig lade sig gøre at gøre alle tilfredse.

Hvis man vil have kompetente frivillige personer til at bruge deres fritid på denne store opgave, så er det afgørende at alle aktører bakker op om de beslutninger udvalget træffer, også selvom beslutningerne ikke kan tilfredsstille alle ønsker.

Hvis du som medlem i en gokartklub ikke er enig i de beslutninger Karting Udvalget træffer, så er den bedste mulighed for at få indflydelse, at komme til møderne i din klub, og give din mening til kende, så klubben kan tale på medlemmernes vegne i forhold til KU og DASU.

Opfordring til det nye Karting Udvalg:

Brug de elektroniske medier mere end tidligere, både til dialog med, og information direkte til medlemmerne

DASU har e-mail-adresser på samtlige personer med en DASU licens, samt informationer fra kartregisteret om, hvilke klasser de enkelte kørere har registreret nummer i.

Mange gokartkørere mangler både tid og lyst til at deltage aktivt i klubbernes mødeaktiviteter. Hvis man som medlem kun kan få sin mening hørt og taget alvorligt ved møder i klubben, bliver der svært at få en rigtig demokratisk beslutningsproces, da det så kun er de få aktive klubmedlemmer der bliver hørt.

Man kan sagtens argumentere for det rimelige i, at det kun er de få der trækker læsset i klubberne, der bliver hørt, men jeg er sikker på, at det i det lange løb er til alles bedste, hvis DASU, KU og klubberne bruger de elektroniske medier mere end hidtiil til officiel dialog med medlemmerne.

Her er nogle eksempler på den online dialog og information, jeg gerne så komme fra officiel side:

  • Invitation til at svare på spørgeskemaer om ønsker til struktur og reglement, hvor man skal logge ind på dasu.dk for at svare – så det sikres at kun medlemmer med aktivt ID-nummer svarer.
  • Invitation til deltagelse i løb i de klasser, man har registreret et nummer – i god tid før løbet, og med link til tillægsregler og online tilmelding.
  • Online debat via dasu.dk og/eller DASUs Facebook side, hvor udvalgsmedlemmer har lov til at deltage i den direkte debat med medlemmer og andre aktører i sporten, i stedet for at der kun er debat i uoficielle medier.

Til de der ikke har set det endnu, kan jeg fortælle at DASU også har en Facebook side, som de bruger aktivt til information:

facebook.com/danskautomobilsportsunion

Hvis du er DASU medlem, og bruger Facebook kan jeg opfordere til at tjekke siden, og synes godt om den – det burde være muligt at få flere end 353 til at bruge den officielle DASU Facebook side…

Scroll til toppen