Åbent brev fra HM til Hans Ladefoged

Fra Hedelands Motorklub Kartsektion har vi modtaget et åbent brev til Hans Ladefoged, Rotax DK og DKF. Du kan læse både brevet, og svar fra Rotax DK her.

Nedenfor er indholdet i det uredigerede brev fra Bestyrelsen i Hedelands Motorklub Kartsektion.

Efter publicering af denne nyhed tidligere på dagen den 23/3 er der kommet svar på brevet fra Hans Ladefoged / Rotax Danmark.

Du kan downloade hele brevet og svaret fra Rotax DK i pdf-format her

Kære Hans Ladefoged

Hedelands Motorklub forstår udmærket, at du har en forretning at passe, og vi accepterer og respekterer fuldt ud, at du ikke længere mener, at det er hensigtsmæssigt indenfor de rammer DASU hidtil har stillet til rådighed. Vi respekterer, at du vælger at lave dit eget forbund, som gør det lettere for dig selv, fremover, at styre slagets gang. DASU har i den situation naturligvis ikke andet valg, end at sikre, at der stadig kan køres Rotax i DASU’s klubber og på DASU godkendte baner, og har derfor skrevet Rotax ind i Reglement 6.Mange har indtil nu set stiltiende til, men HM føler nu, at det er tid til at tage bladet fra munden, og korrigere dine udmeldinger, for den side af sagen, som vi kender til.Vi hilser ikke konkurrencen fra DKF velkommen, da vi ikke mener, at der er kartkørere nok til 2 forbund i Danmark, men vi kan jo tage fejl, og vi er klar til at tage kampen op.Vi synes imidlertid også, det må være rimeligt, at bede dig om at spille dine kort på fair vis – hvis vi fremover skal kunne færdes på, og benytte, de samme baneanlæg.Gennem længere tid har man kunne følge Rotax nyhedsskrivelser, der på manipulerende vis drejer, og udstiller situationen til din og DKF’s gunst. Jeg skal her undlade at komme ind på alle detaljer. 
I dit Nyhedsbrev nr. 13 skriver du, at HM har aflyst deres afdeling af RMC – sådan kan man selvfølgelig vælge at se på det.Du nævner imidlertid ikke, at du på intet tidspunkt, efter konflikten med DASU er opstået, har taget kontakt til HM, for at afklare situationen omkring det løb vi  aftalte sidste år. Det er til trods for, at du nok er den der har mest insider viden om hele konflikten, og dens følger.Det kan vel ikke komme som en overraskelse for dig, at HM er en DASU klub, og som sådan, ikke uden videre kan arrangere løb for et andet forbund. Du hævder, at det ikke forholder sig sådan i Rotax Nyhedsbrev nr. 12, men tilføjer også, at mange klubber fejlagtigt har den opfattelse.Du ved altså, at klubberne muligvis ikke er tilstrækkeligt orienteret. Set i det lys er det mærkeligt, at du ikke har taget kontakt til HM med henblik på, at rette misforståelsen. Kan det skyldes, at HM m.fl. på et møde i januar, hvor du var til stede, tydeligt meldte ud, at vi ønsker at fortsætte med at være DASU klub ?I hvert fald har du hverken kontaktet HM, eller de øvrige klubber der på mødet tilkendegav denne holdning (selvom du sidste år indgik aftaler med klubberne). Tankevækkende – især når man tænker på, at du i nyhedsbrev nr. 12 ligefrem opfordrer klubberne til fortsat, at være medlem af DASU. Som nævnt var du til stede på mødet i januar. Hvorfor benyttede du ikke, på mødet, lejligheden til at rette eventuelle misforståelser ?
Du forholdt dig i stedet fuldstændig tavs – man kan ikke undlade at undre sig.Du hævder i flere nyhedsbreve, at du taler kørernes sag, og kun vil kørernes bedste, og senest har DASU rakt DKF en imødekommende hånd ved at tillade at DASU kørerne kan deltage i DKF’s arrangementer, på samme vis som reglerne gælder mellem forbund på tværs af landegrænserne. Alligevel arrangerer du så et RMC på Sjælland samme dato, som du ved, at HM afvikler Rotax DM. Altså 2 løb på Sjælland, på samme dato, og for de samme kørere. Det kan umuligt være i kørernes interesse. Meget tyder på, at du igen søger konfrontationen.HM har mange Rotax kørere og ønsker naturligvis, at afvikle nogle interessante løb for dem (noget, som du sikkert husker, du tidligere har forsøgt at begrænse klubben i !). Derfor så HM ikke anden mulighed end, at finde en måde hvorpå det kunne lade sig gøre. Det var baggrunden for, at HM indgik aftale med DASU om, at afvikle en afdeling af Rotax DM. Men hvis det forholder sig som du hævder, kunne vi lige så godt have holdt fast i den allerede aftalte RMC – men det har du overhovedet ikke vist interesse for.HM må dog medgive dig, at du spiller dine kort godt. Du udnytter dygtigt, at DASU og DASU’s klubber er demokratiske organisationer, primært bestående af frivillig arbejdskraft, og at de som følge deraf, desværre har en ofte meget lang og besværlig beslutningsproces. Det benytter du klogt til, at spille kørerne og klubberne ud mod DASU, og i øjeblikket også til, at spille klubberne ud mod hinanden. Vi må blot konstatere, at du generelt søger mod konflikter, der i sidste ende får DKF til at ligne den eneste redning for kartsporten.Somme tider kræver situationen ganske rigtigt en stærk mand, og du skal da have tak for at stille dig til rådighed i den forbindelse. Men historien viser også, at på lang sigt er det de langsomt arbejdende demokratiske organisationer, der – trods alt bøvlet – tjener medlemmerne/folket bedst.
Men, som skrevet, HM er klar til at tage kampen op.Der bliver afholdt DM for Rotax, og vi vil gøre vores til at det bliver en god og interessant serie. De øvrige klubber der har sagt ja til at afvikle serien er naturligvis også loyale overfor deres løfte til DASU. Vi har ikke det privilegium, at tilbyde kørerne at kæmpe om 1 billet pr. klasse til Rotax Grand Finals. Men vi vil gøre vores til, at gøre serien interessant for kørerne, og ikke bare for dem der bliver nr. 1. Så du skal nok få “dine” motorer og kørere ud at køre, også i DASU regi.Men Hans, hvis vi skal slås om kørerne, så lad os gøre det på fair og ærlig vis – i kørernes interesse.Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Hedelands Motorklub Kartsektion.

Scroll til toppen