Nye idéer fra KU

KU inviterede til informationsmøde den 24. oktober. Her var ca. 50 personer mødt op for at høre om planerne for 2011 sæsonen. Der var flere væsentlige nyheder på programmet, og der var en god og livlig debat mellem KU og de fremmødte.

Her er 3 af medlemmerne i Karting Udvalget, fra venstre Morten Willum, Peter Thornemann og Edward Madsen.

Inden det åbne informationsmøde, havde KU haft møde med de danske gokartforhandlere, hvoraf de fleste også var med til det efterfølgende åbne møde.

KU understregede at det oplæg, der blev præsenteret på mødet ikke var endelig besluttet, hvorfor de input de fik med hjem fra mødet, ville indgå i deres overvejelser om de endelige beslutninger.

Her er en opsummering af nye idéer i oplægget fra KU

DM serie på 3 afdelinger – måske med ny struktur for afviklingen

KU lægger op til en DM serie, der køres over 3 løbsweekender. I KUs oplæg skal følgende klasser deltage i serien:

  • Cadett Mini
  • Cadett Junior
  • KF3 og KF3 National (KF3 National svarer til det nuværende Nat. A Junior)
  • KF2 National og KF2 National OB (KF2 National svarer til det nuværende Nat. A)
  • Futura og Futura XL / OB

I oplægget fra KU skal DM løbene afvikles efter en ny struktur, hvor ungdomsklasserne (Mini, Junior og KF3/KF3 Nat) starter lørdagen med lodtrækning om startplaceringer til 3 kvalifikationsheats. Efter lodtrækningen kommer alle så til at starte ét kval. heat i den forreste 3. del af feltet, ét kval. heat i den midterste del og ét kval. heat i den bageste del.

Resultatet af de 3 kval. heats giver så startplaceringen til lørdagens finale, der udløser præmiering for dagens resultat, og giver point til det samlede DM.

Søndagen startes så med en tidtagning. Resultatet af tidtagningen sammen med resultatet fra lørdagens finale afgør startplaceringen til søndagens to kvalifikationsheats.

Resultaterne af de to kvalifikationsheat afgør startplaceringen til prefinalen, og resultatet af denne afgør startplaceringen til finalen. Der præmieres for resultatet af dagens finale, mens resultatet af prefinale og finale giver point til det samlede DM.

Seniorklasserne kører begge dage efter traditionelt program tidtagning, kval. heats, prefinale og finale.

Kommentarer til DM serien fra mødet

Flere på mødet undrede sig over, at den største DASU klasse – KZ2 – ikke var påtænkt deltagelse i DM serien. Der var desuden flere, som ikke mente at den nye afviklingsform hørte hjemme i en DM serie.

Nye deltager- og førerklasser til Super Kart

Super Kart serien påtænkes fortsat med 3 løbsweekender, med dobbelt løb efter traditionel afviklingsmodel.

Cadett Junior inviteres med som fast deltager på lige fod med de øvrige klasser, så der ikke er ‘fyld-klasser’ med. KZ2 opdeles i KZ2 og KZ2 B (OB / XL) og KF2 National inviteres til at køre med sammen med KF2 (seperat præmiering).

Den væsentligste nyhed er dog at man vil indføre en U18 klasse efter næsten samme model som CIK U18 VM er blevet kørt efter. Klassen vil hedde KF4, og vil afløse KF3. Deltagerne kan være fra 12-18 år.

Ifølge forslaget fra KU bliver der fri ramme til KF4 klassen, mens motor og karburator skal lejes for hele løbsserien. På løbsweekenden fastsættes karburatordysningen af repræsentanter for KU, så alle kører med helt ens motor / karburator opsætning, som plomberes og kun må ændres efter anvisninger fra løbsledelsen.

KU arbejder på at deltagelse i KF4 klassen kan gøres meget billig (3-5.000 kr. pr. weekend inkl. dæk).

Kommentarer til Super Kart serien fra mødet

Flere var tvivlende overfor den nye KF4 klasse, og mulighederne for at prisen kunne komme helt ned på de 3-5.000 kr. der var lagt op til.

Debat om Cadett Mini og Junior

Der var en del debat om karburator, tændingsanlæg og motorhomologering til Cadett Mini og Junior.

Jeg noterede, at KU lægger op til flg.:

  • Både Mini og Junior skal køre med de nye tændingsanlæg i 2011.
  • Mini skal køre med ‘gammel’ motorhomologering, uden udstødningsflange, med 14 mm karburator i stedet for den nuv. 18 mm. og med uændret omdrejningstal (14.000)
  • Forhandlerne vil tilbyde ombytning af 18 mm karburator til 300 kr. + moms.
  • Fra 2012 kommer Mini til at køre med 11.000 omdrejninger

Løbsinvitationer pr. e-mail i 2011

Efter kartregisteret blev flyttet ind under DASU har der ikke været sendt løbsinvitationer ud. I 2011 vil alle der har registreret sig med nummer i kartregisteret på dasu.dk få løbsinvitationer til de løb, hvor tilmeldingen sker via dasu.dk.

Oplæg til ny vision for dansk kartsport fra en gruppe forhandlere

En gruppe forhandlere har udarbejdet et oplæg til den fremtidige klasse- og løbsstruktur i Dansk Karting. Formålet er blandt andet at forenkle klassestrukturen og sikre et større antal deltagere i DASU klasserne.

I den nærmeste fremtid vil jeg lave en artikel med fokus på dette nye forslag, samt de nye forslag fra KU. I den artikel vil der være mulighed for at du kan svare på et spørgeskema og dermed give din mening til kende om de forskellige forslag til fremtiden for Dansk Karting.

Du kan downloade pdf med oplægget fra arbejdsgruppen Karting Vision 2010 her

Foreløbig løbskalender offentliggjort på dasu.dk

Du kan downloade pdf med gokartløbene her – den endelige kalender kommer naturligvis her på gokartweb.dk når den er besluttet.

Der er travlt bag facaden på gokartweb.dk

Gokartweb.dk og karting.dk har indtil nu været drevet som bibeskæftigelse, og selvom der løbende bliver brugt mange kræfter på vedligeholdelse og opdatering af siderne, har der indimellem været perioder med lang tid mellem opdateringerne, og det er selvfølgelig ikke optimalt.

I løbet af vinteren bliver hjemmesiderne en helt integreret del af en ny virksomhed, jeg har startet. Dermed bliver der også afsat flere ressourcer til den løbende opdatering, og ikke mindst videreudvikling af hjemmesiderne – hvor der er flere nye tiltag undervejs.

Der kommer naturligvis mere nyt om dette senere – indtil videre, så bær over med mig, når der går for lang tid mellem opdateringerne.

/Torben R. Gokartweb.dk

Scroll til toppen